Benvingut a la botiga CanNolasc!

Avís legal y política de privacitat

Dades de l'empresa

Les dades identificatives de l'empresa responsable de la pagina web són les que figuren a continuació:

  • Nolasc Tusell Fruitós
  • NIF: 38146277H
  • Camí del parc agrari del Llobregat - 08780 PALLEJÀ (Barcelona)
  • Telèfon: 688 717 060
  • Email: info@cannolasc.cat
Política de privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a CanNolasc, amb NIF:38146277H informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anomenat CLIENTS la finalitat principal és la gestió administrativa, comercial i de màrqueting, i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

El va enviar de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per a CanNolasc, Així mateix, el no facilitar dades personals demanades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència de la seva enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat a CanNolasc, amb domicili a C/Poblet - nº 6 - 08028 Barcelona, tenint implementades totes les mesures e Seguretat del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari que envia la informació CanNolasc, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a CanNolasc, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CanNolasc, no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació.

Es exonera CanNolasc, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a CanNolasc, sempre que procedeixi de fonts alienes a CanNolasc.

Cessió de dades a tercers

CanNolasc, no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia, demanant el consentiment exprés de l'afectat.

Ejercicio de drets d´accés, rectificació, cancellació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a través de correu postal Trav., C/Poblet - nº 6 - 08028 Barcelona, oa través de correu electrònic, a info@cannolasc.cat, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part CanNolasc, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis a la present política de privacitat

CanNolasc, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests cas CanNolasc., anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.