Benvingut a la botiga CanNolasc!

Termes i condicions

Condicions generals de compra i acceptació

Aquestes condicions generals de compra regulen l'adquisició, a través del lloc Web, www.cannolasc.cat, per part dels clients/tes de CanNolasc, respecte els productes oferts a la pàgina web.

Per comprar mitjançant la web cal que el client es registri com a usuari del portal www.cannolasc.cat i accepti les Condicions Generals de Compra. Aquesta acceptació significa l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per CanNolasc, en el moment de l'accés del client a la botiga virtual.

Els Fulls Oficials de Reclamació restaran a disposició dels clients en la seu de la empresa o mitjançant comunicació al departament d'atenció al client a través del correu electrònic clients@cannolasc.cat indicant en l'assumpte "fulls de reclamació".

Registrar-se en la pàgina web

Si el client accedeix per primera vegada a la pàgina web i vol comprar-hi, ha d'emplenar el formulari de registre al qual pot accedir des de l'apartat usuari. A partir d'aquest moment, ja serà client de i quedarà igualment acreditat com a usuari del portal www.cannolasc.cat, d'aquesta manera podrà accedir a tots els altres serveis que s'hi ofereixen i sense necessitat d'emplenar formularis addicionals. Al registrar-se a www.cannolasc.cat, rebrà via correu electrònic, les dades d'accés (e-mail i contrasenya) que li permetrà fer compres a través de la pàgina web. Les dades tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació del client tenir-ne cura. A més, el client és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que d'això se'n puguin derivar.

A la web també hi trobarà un apartat "USUARI", on el client pot modificar les seves dades. A través d'aquest, el client també podrà sol·licitar una nova contrasenya. En qualsevol moment, el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les o eliminar-les enviant un correu electrònic mitjançant l'adreça a esborra@cannolasc.cat indicant en l'assumpte del correu la paraula "BAIXA".

Assortiment de productes i aplicació de preus de CanNolasc

CanNolasc, ofereix un ampli i variat assortiment de productes Ecològics i de qualitat. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se. CanNolasc li garanteix el preu del dia que es va realitzar la compra, amb independència del dia que es faci el lliurament, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes podessin no estar vigents. A www.cannolasc.cat li garantim que el preu final de la seva compra serà el preu que haurà de pagar al final (per pagament en efectiu o targeta al lliurar en persona) o abans de rebre la comanda (per pagament on-lin a través del portal segur de "CAIXABANK".

Els preus de la botiga virtual no inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Així mateix, CanNolasc, informa que la imatge dels productes que apareix a la botiga pot variar de la dels productes finalment lliurats.

La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s'estableixi en la mateixa web de www.cannolasc.cat

Lliurament i devolució de comandes

Lliurament a domicili

Aquesta opció permet lliurar la comanda on el client ens indiqui i en la franja horària seleccionada en totes aquelles poblacions de l'àmbit de CanNolasc estableixi disponible com a lliurament propi.

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda ens posaríem en contacte a través del/s num./s de telèfon que us sol·licitem a aquest efecte, per trobar una solució.

Horaris de lliurament

CanNolasc no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els terminis i condicions previstos en aquestes condicions generals de compra.

Depenent de la zona on visqui, els dies de lliurament i els terminis per realitzar la comanda són els següents:

Tenint en compte la franja horària proposada, un cop el client s'ha enregistrat com a usuari/a, aquest concretarà la franja horària de recepció de la comanda a casa seva, dins dels horaris predefinits. Així mateix, si per alguna raó el client no pot ajustar-se als horaris concretats, el client hauria d'avisar a CanNolasc, per tal de cercar una sortida.

En el cas que el client no avisi a CanNolasc y es realitzi la entrega sense esser aquesta recepcionada pel client, CanNolasc. es reserva el dret de fer efectiu el cobrament de 6€ per Despeses de servei.

  • CanNolasc, ofereix el seu servei a partir d'una comanda mínima de 18 €.
  • L'IVA no està inclòs en els preus de la web.
  • El cost de lliurar la comanda a domicili ja està aplicat a la comanda.
Confirmació documental de la contractació efectuada.

CanNolasc, remetrà al client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes condicions generals de compra, un justificant de la contractació efectuada que servirà també com factura i/o albarà de lliurament.

El justificant de la contractació serà arxivat al sistema de CanNolasc, i si així ho demanés el client, se li remetrá una copia adicional a la mencionada en el párraf anterior.

L`idioma de contractació serà el català.

Llei aplicable i jurisdicció.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

L'acceptació d'aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei que ofereix Canfruitos. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d'accés i ús del portal.